Aplikaci zajišťuje Státní ústav pro kontrolu léčiv
Ikona přihlášeného uživatele nepřihlášen

Nápověda


Aplikace eRecept pro zdravotní profesionály (lékaře, klinické farmaceuty a lékárníky) slouží pro práci s agendami systému eRecept (modul eRecept, modul eOčkování, modul ePoukaz – od 1.3.2022).


Jsem lékař

V hlavním nabídce naleznete tyto položky:

  • Rychlá volba (Vytvořit nový – eRecept, Vytvořit nový – Záznam o očkování)
  • Přehled
  • eRecepty
  • Očkování
  • Kartotéka

Rychlá volba

Vytvořit nový eRecept

Zobrazí se formulář pro vytvoření nového eReceptu.

Záznam o očkování

Zobrazí se formulář pro vytvoření nového záznamu o očkování.

Přehled

Úvodní obrazovka s přehlednými informacemi o naposledy Vámi vystavenými eRecepty. V sekci „Zobrazit eRecept“ lze rychle vyhledat eRecept podle zadaného identifikátoru eReceptu. V sekci „Zobrazit záznam o očkování“ lze rychle vyhledat záznam o očkování podle zadaného identifikátoru záznamu o očkování.

eRecepty

Seznam předepsaných eReceptů

Seznam předepsaných eRecepů Vám poskytne přehled všech eReceptů, které jste vystavil. Je zde pro Vás připravený jednoduchý filtr, s jehož pomocí si můžete vybrat, které eRecepty chcete zobrazit.

Založení eReceptu

Zobrazí se formulář pro vytvoření nového eReceptu.

Očkování

Seznam provedených vakcinací

Seznam provedených vakcinací Vám poskytne přehled všech záznamů o očkování, které jste vystavil. Je zde pro Vás připravený jednoduchý filtr, s jehož pomocí si můžete vybrat, které záznamy chcete zobrazit.

Založení záznamu o očkování

Zobrazí se formulář pro vytvoření nového záznamu o očkování.

Kartotéka

Princip kartotéky je takový, že se nejprve dohledá pacient (Musí mít založený eRecept nebo eOčkování a ztotožněný proti Registru obyvatel.). Po dohledání a výběru pacienta z kartotéky se tento pacient nabízí v daných funkcích webové aplikace – při založení nového eReceptu se předvyplní údaje pacienta; při založení záznamu očkování se předvyplní údaje pacienta; seznam předepsaných eReceptů a seznam provedených očkování bude vyfiltrovaný dle zvoleného pacienta.


Jsem lékárník

V hlavním nabídce naleznete tyto položky:

  • Přehled

Přehled

V sekci „Zobrazit eRecept“ lze rychle vyhledat eRecept podle zadaného identifikátoru eReceptu.